Vergoeding

 

 

 

Kosten en vergoedingen

 

Psychologische consulten

De vergoeding van zorg bij psychologen is helaas best ingewikkeld. Hieronder proberen we zo duidelijk mogelijk te beschrijven hoe dit werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Na het lezen van deze informatie heb je mogelijk nog vragen. Je kunt gerust contact met ons opnemen en dan nemen we het samen nogmaals door.  

vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Axcensa heeft vanaf 2024 een contract met ziektekostenverzekeraar Menzis en met DSW en werkt voor de overige verzekeraars momenteel verder nog contractvrij. Indien u bij Menzis verzekert bent worden de behandelingen volledig vergoed. Indien u bij een andere zorgverzekeraar aangesloten bent wordt de behandeling volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft. Heeft u een naturapolis, dan wordt doorgaans 60 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor iedere behandeling geldt dat eerst het verplichte eigenrisico wordt aangesproken voordat de zorgverzekeraar op vergoeding over gaat. Klik op onderstaand document voor en vergoedingenoverzicht per zorgverzekeraar.

 

Vergoedingsoverzicht

 

De geleverde zorg wordt in 2024 gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. Vanaf 2022 wordt indirecte tijd (zoals verslaglegging) niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. Onderstaand een overzicht van de verschillende prestatiecodes en bijbehorende tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

De prestatiecodes die voornamelijk worden gebruikt zijn Diagnostiek 90 minuten (CO0822) voor de intake en Behandeling 45 minuten (CO0497) voor de behandelsessies. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief.

  

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

 

Werkgever

Natuurlijk kunnen er ook via de werkgever trajecten of individuele begeleiding worden ingekocht. Neem in dat geval contact met mij op en dan zullen we samen een aangepast plan hiervoor maken.

 

Ondersteuning zelfstandig leven (Individuele begeleiding in de thuissituatie)

Via het zorginformatiepunt van uw gemeente (wmo) kunt je een indicatie aanvragen, Axcensa biedt diensten in zowel ZIN als op PGB-Basis. Je mag altijd eerst bellen voor meer informatie of voor hulp bij het aanvragen van de indicatie.

 

 

 


 

 

ZORGPRESTATIEMODEL

Vanaf 2022 werken we in de geestelijke gezondheidszorg met het zorgprestatiemodel (ZPM) voor het declareren van de zorgkosten. De basis hiervan is dat de zorgkosten inzichtelijker worden gemaakt voor de cliënt. Hiervoor wordt alleen nog maar de tijd in rekening gebracht waarin je daadwerkelijk met je zorgverlener contact hebt gehad. Overige administratietijd wordt niet meer apart gedeclareerd, maar zit indirect in de tarieven verrekend. Voor meer informatie is deze informatiefolderbeschikbaar.

Het bepalen van de hoogte van uw zorgkosten hangt af van een aantal factoren. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Als voorbeeld hebben we hieronder de tarieven gegeven van de belangrijkste twee prestaties die voor onze praktijk gelden. 

Behandeling (45 minuten): €120,99

 

Diagnostiek (90 minuten): €244,07

Prestatiecode Naam Financieringsstroom Tarief

 

CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten ggz € 35,56
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten ggz € 27,91
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten ggz € 61,31
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten ggz € 49,89
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten ggz € 101,78
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten ggz € 85,16
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten ggz € 142,31
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz € 120,99
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz € 163,37
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz € 143,71
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz € 199,03
CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten ggz € 176,88
CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz € 244,07
CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten ggz € 216,11
CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten ggz € 351,55
CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten ggz € 317,73


Betaling aan Axcensa

Je krijgt maandelijks een nota krijgen. Deze nota dien je vervolgens zelf in bij de zorgverzekeraar en deze maakt het totaalbedrag naar je over (afhankelijk van zorgpolis; zie uitleg hierboven over budget-, natura-, restitutiepolis). Let op: de zorgverzekeraar zal altijd aan de verzekerde uitkeren en niet direct aan de zorgverlener. Daarom ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Axcensa.

 

Automatisch Incasso

Om de zorgkosten aan Axcensa te betalen adviseren we gebruik te maken van een maandelijkse automatische incasso. Hiervoor teken je tijdens de intake een machting (zie hieronder) waarin je ons toestemming geeft om de zorgkosten van jouw rekening af te schrijven. De incasso vindt plaats rond de 25e van de eerstvolgende maand waarin je de nota hebt ontvangen. Deze termijn geeft je ruim voldoende tijd om de nota bij de zorgverzekeraar te declareren, aangezien zorgverzekeraars doorgaans binnen twee weken het bedrag zullen overmaken op jouw rekening.

 

Bankoverschrijving

Mocht je geen gebruik willen maken van een automatische incasso, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de zorgnota aan Axcensa. Wij hanteren in dat geval een betalingstermijn van 3 weken.

 

Download
Machtingsformulier doorlopende SEPA
MACHTIGINGSFORMULIER DOORLOPENDE SEPA.pd
Adobe Acrobat document 109.8 KB

 Te laat/niet afzeggen behandeling

 

 

Een no-show is een niet afgezegde of te laat afgezegde afspraak. Een te laat afgezegde afspraak is een afspraak die je binnen 24 uur voor aanvang van de sessie afzegt.  De kosten van een No-show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en voldoe je aan de praktijk. Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak per e-mail of sms. Stuur de mail naar: mirjam.terriet@axcensa.nl en vermeldt daarbij je naam en de datum van de afspraak die je wilt annuleren. No-show tarief: €50,- per sessie. 

 


Bezoekadres:

Stiftstraat 3 

7595 LA Weerselo

Bel of mail:

06-13046856

mirjam.terriet@axcensa.nl

Privacyverklaring

Klachtenregeling

 

 

(c) 2023 Axcensa