Kosten en vergoedingen

Individuele psychologische consulten

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Axcensa werkt momenteel nog contractvrij. De behandeling wordt volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft. Heeft u een naturapolis, dan wordt doorgaans 60 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor iedere behandeling geldt dat eerst het verplichte eigenrisico wordt aangesproken voordat de zorgverzekeraar op vergoeding over gaat. Klik op onderstaand document voor en vergoedingenoverzicht per zorgverzekeraar.

Vergoedingsoverzicht

De geleverde zorg wordt in 2023 gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. Vanaf 2022 wordt indirecte tijd (zoals verslaglegging) niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. Onderstaand een overzicht van de verschillende prestatiecodes en bijbehorende tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

De prestatiecodes die voornamelijk worden gebruikt zijn Diagnostiek 90 minuten (CO0822) voor de intake en Behandeling 45 minuten (CO0497) voor de behandelsessies. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief.

 

Prestatiecode Naam Financieringsstroom Tarief

CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten ggz € 35,56 

CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten ggz € 27,91 

CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten ggz € 61,31 

CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten ggz € 49,89 

CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten ggz € 101,78 

CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten ggz € 85,16 

CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten ggz € 142,31 

CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz € 120,99 

CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz € 163,37 

CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz € 143,71 

CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz € 199,03 

CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten ggz € 176,88 

CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz € 244,07 

CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten ggz € 216,11 

CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten ggz € 351,55 

CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten ggz € 317,73 

 

Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. De kosten van de behandeling komen dan voor eigen rekening.

 

Niet vergoede zorg

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van de huisarts. Indien u toch een vergoeding wenst kunt u alsnog met uw huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Als u niet wilt dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoed, kunt u de sessies zelf betalen of het via uw aanvullende verzekering vergoed krijgen.

 

Het tarief voor niet vergoede zorg is:

  • Onverzekerd product consult: €95,- per sessie (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten administratietijd)

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en sta geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De NFG voorziet onder andere in een beroepscode, ethische code en een klachtenreglement waaraan ik ben gehouden. In mijn praktijk werk ik dan ook volgend de gestelde gedragsregels, eisen en richtlijnen, waarbij kernbegrippen zelfbeschikking, integriteit, onpartijdigheid en respect zijn. 

 

Zie hier voor de vergoedingen die de verschillende verzekeringen bieden.

De vergoedingen gelden alleen voor psychologische hulpverlening en niet voor coachingtrajecten of eventuele individuele begeleiding. 

Ondersteuning zelfstandig leven (Individuele begeleiding in de thuissituatie)
Via het zorginformatiepunt van uw gemeente (wmo) kunt je een indicatie aanvragen, Axcensa biedt diensten in zowel ZIN als op PGB-Basis. Je mag altijd eerst bellen voor meer informatie of voor hulp bij het aanvragen van de indicatie.

Werkgever

Natuurlijk kunnen er ook via de werkgever trajecten of individuele begeleiding worden ingekocht. Neem in dat geval contact met mij op en dan zullen we samen een aangepast plan hiervoor maken.