Welkom bij Axcensa

Axcensa is een praktijk voor psychologische behandeling (volwassene & jeugd) en ambulante begeleiding opgericht door Mirjam ter Riet. Wij bieden kortdurende behandeling aan volwassenen en jeugd. Maar als er zorg nodig is in de thuissituatie, zoals een stukje zelfzorg, hulp bij administratie of bijvoorbeeld dagstructuur dan kun je ook bij ons terecht.

 

Veel stress en stress gerelateerde klachten komen voort uit een bepaalde onbalans. Onbalans tussen hoe je wordt belast en wat je als persoon aankunt. Bewustwording, ontspanning, een goede nachtrust, gezond eten en bewegen kunnen helpen om je fysieke en emotionele belastbaarheid te vergroten. Oftewel, het kan een bijdrage leveren aan wat je als persoon aankunt. De kracht van Axcensa is dat het accent ligt op zorg. Dat betekent zorg dragen voor het geheel en niet voor slechts een van de onderdelen.

Soms zijn er factoren waardoor je voor je gevoel vast bent komen te zitten in je huidige situatie. Het voelt alsof je uit balans bent geraakt en hierdoor mogelijk je eigen kracht en (zelf)vertrouwen even kwijt bent. Dit kan bijvoorbeeld komen door de omgeving waarin je je bevindt, persoonlijke eigenschappen, gebeurtenissen uit het verleden of de manier waarop je met situaties omgaat. Tijdens een traject bij Axcensa zal je bezig gaan met het (her)vinden van die balans. Hierin sta jij als individu centraal en wordt er gefocust op jouw eigen kracht, jouw kwaliteiten en jouw behoefte aan groei en transformatie.

MISSIE

Axcensa begeleidt haar cliënten op maat naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaat zij uit van de kracht van eenieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar (persoonlijke) ontwikkeling, aard & opvattingen, met respect voor de medemens. Axcensa bouwt verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Axcensa wil een kleinschalige en maatschappelijk gedreven onderneming zijn, die van een zo groot mogelijke betekenis is voor degenen die worden behandeld en begeleid. 

Betrokkenheid, integriteit, professionaliteit, stabiliteit en veiligheid zijn haar voornaamste kernwaarden en vormen hiermee de identiteit van Axcensa. 

VISIE

Axcensa richt zich op zorg, waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. De behandeling en begeleiding zijn gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer zorg nodig is die niet aan een cliënt gegeven kan worden, zal Axcensa zich inzetten om samen met de cliënt op zoek te gaan naar passende zorg. Zij kunnen rekenen op een individuele aanpak.

 

“De financiering van zorg in Nederland staat behoorlijk onder druk.

Door begeleiding van Axcensa voorkomt de financier (de gemeente, een provincie of een zorgverzekeraar) een vorm van duurdere zorg.

Praktijken die preventief gerichte zorg leveren in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. In mijn ogen is dit een must om continuïteit van zorg te bieden en de gewenste resultaten te boeken. Axcensa neemt, wanneer dat nodig is, deel aan een multidisciplinair team rondom de cliënt, om zo met minder kosten voor de overheid passende zorg te leveren.” – Mirjam ter Riet (eigenaar en GZ-psycholoog bij Axcensa)

 


Wachttijden

 

De praktijk heeft een wachttijd van 6-10 weken.

 

 

Bezoekadres:

Stiftstraat 3 

7595 LA Weerselo

Bel of mail:

06-13046856

mirjam.terriet@axcensa.nl

Privacyverklaring

Klachtenregeling

 

 

(c) 2023 Axcensa