In en Exclusiecriteria

Gebaseerd op de missie en visie, kernwaarden en speerpunten van onze organisatie,  vastgestelde zwaktes, sterkten, kansen en bedreigingen (SWOT), de vereisten van de belanghebbenden, en met inachtneming van onze de zorgvragen van onze huidige cliënten, heeft onze organisatie het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem als volgt bepaald:

 

Behandeling/Begeleiding:

  • Behandeling in de basis GGZ (zorgverzekering en particulier) voor 18 +
  • Ambulante 'plus' begeleiding (begeleiding bij complexe problematieken) vanuit de WMO voor 18+ (voornemens om ook voor jongeren deze diensten aan te bieden)
  • Mensen met NAH (inclusief het systeem)
  • Mensen met complexe psychiatrische problematieken
  • Autisme
  • Mensen die op de wachtlijst staan voor de specialistische GGZ

Dagbesteding/Re-integratie naar de maatschappij

  • Mensen met Afasie
  • Mensen die op de wachtlijst staan voor de specialistische GGZ

Exclusiecriteria: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met complexe adl verzorging, cliënten met suïcidale ideatie.