In- en Exclusiecriteria

Axcensa hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geeft zij de grenzen van haar zorgverlening aan en benoemt zij criteria op basis waarvan besloten kan worden tot het toelaten al dan niet toelaten van cliënten.

 

Inclusiecriteria

Behandeling/begeleiding:

* Behandeling in de basis GGZ (zorgverzekering en particulier) voor 18+;

 

* Ambulante ‘plus’ begeleiding vanuit de WMO voor 18+;
   (begeleiding bij complexe problematieken en voornemen om ook voor jongeren deze diensten aan te bieden)

* Mensen met NAH (inclusief het systeem);

* Mensen met complexe psychiatrische problematieken;

* Mensen met autisme;

* Mensen die op de wachtlijst staan voor de specialistische GGZ

 

Dagbesteding, re-integratie in de maatschappij

* Mensen met Afasie;

* Mensen die op de wachtlijst staan voor de specialistische GGZ.

 

Exclusiecriteria

* Mensen met een verstandelijke beperking;

* Mensen met een complexe adl verzorging;

* Mensen met suïcidale ideaties.