Kosten en vergoedingen

Individuele psychologische consulten

De zorgverzekeraars zijn een ingewikkeld instituut geworden met allerlei regels. Ze willen steeds meer inzage in de behandeling van de psychologen en psychiaters.
Verschillende diagnoses willen ze niet meer vergoeden zoals o.a. aanpassingsstoornissen, ongedifferentieerde somatoforme stoornissen (o.a. fibromyalgie en burn-out), relatietherapie, stress- en werk gerelateerde problemen.
Verzekeraars willen graag contracten afsluiten met zorgverleners. Door deze contracten krijgen zorgverzekeraars een invloed op de uitoefening van het vak en dit is veelal negatief. Dit gaat ten koste van een goede behandeling. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld in plaats van op een kwalitatief goede behandeling.
Daarnaast willen de verzekeraars inhoudelijke informatie van psychologen over uw problematiek en behandeling, informatie die wij formeel op grond van onze beroepscode niet mogen leveren. Dit maakt dat ik als praktijkhouder van deze praktijk geen contracten afsluit met de zorgverzekeraars en houdt voor u in dat u de facturen betaalt en de facturen daarna bij uw zorgerzekeraard kunt indienen.
Kijk wel goed in de polis hoeveel er wordt vergoed, want dat is bij iedere zorgverzekeraar anders. De bedragen zullen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket aangezien de zorgverzekeraar heeft bepaald dat alleen GZ-psychologen worden vergoed vanuit het basispakket. Psychologen NIP (ondanks universitaire studie en ervaring) vallen onder de rubriek alternatieve geneeswijzen-psychosociale hulpverlening. De kosten van een individueel consult van 60 minuten is 85,00 euro incl BTW

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en sta geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De NFG voorziet onder andere in een beroepscode, ethische code en een klachtenreglement waaraan ik ben gehouden. In mijn praktijk werk ik dan ook volgend de gestelde gedragsregels, eisen en richtlijnen, waarbij kernbegrippen zelfbeschikking, integriteit, onpartijdigheid en respect zijn. 

 

Zie hier voor de vergoedingen die de verschillende verzekeringen bieden.

 

De vergoedingen gelden alleen voor psychologische hulpverlening en niet voor coachingtrajecten of eventuele individuele begeleiding.

 

Ondersteuning zelfstandig leven (Individuele begeleiding in de thuissituatie)
Via het zorginformatiepunt van uw gemeente (wmo) kunt je een indicatie aanvragen, Axcensa biedt diensten in zowel ZIN als op PGB-Basis. Je mag altijd eerst bellen voor meer informatie of voor hulp bij het aanvragen van de indicatie.

Werkgever

Natuurlijk kunnen er ook via de werkgever trajecten of individuele begeleiding worden ingekocht. Neem in dat geval contact met mij op en dan zullen we samen een aangepast plan hiervoor maken.